Algemene voorwaarden

Bij de boeking wordt de tekst van het contract niet opgeslagen. U kunt de algemene voorwaarden, die u in PDF-formaat ter beschikking staan, zelfstandig opslaan.

1. rechtsverhouding

1.1. De juridische relatie tussen u als klant en de Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, ingevoerd in Handelsgericht Rijeka onder het nummer 020025972 (hierna te noemen ADRIALIN, "touroperator" of "organisator") is onderworpen aan de wettelijke bepalingen en aan de volgende reisvoorwaarden (AV), die de wettelijke bepalingen aanvullen en aanvullen. Door te reserveren erkent iedere klant deze voorwaarden als uitsluitend bindend voor zichzelf en voor de personen die hij/zij eveneens heeft aangemeld.

1.2. De algemene voorwaarden zijn altijd te vinden in de catalogus en online (printversie).

2. Sluiting van het huisvestingscontract

2.1. De reservering kan door meerderjarige personen schriftelijk, mondeling, telefonisch of online worden gedaan bij ADRIALIN. Met uw reservering doet u een bindend aanbod aan ADRIALIN om de verblijfsovereenkomst te sluiten, waarbij u gebonden bent aan uw aanbod totdat ADRIALIN dit schriftelijk heeft bevestigd of geannuleerd. Het logiescontract komt tot stand wanneer ADRIALIN de online boekingsbevestiging/factuur in tekstvorm verstuurt, die onmiddellijk per e-mail wordt verstuurd, ten laatste binnen 7 dagen. Let op: de automatische bevestiging van ontvangst van de reservering door ADRIALIN per e-mail, die wordt verstuurd in geval van online reserveringen, is geen reserveringsbevestiging.

2.2. We wijzen erop dat volgens de wettelijke voorschriften voor de aangeboden diensten geen herroepingsrecht bestaat, maar enkel de wettelijke rechten op terugtreding en opzegging gelden.

2.3. Reisbureaus en andere aanbieders treden alleen als bemiddelaar op.

2.4. Als een object niet beschikbaar is, kan ADRIALIN de klant een of meer overeenkomstige alternatieven aanbieden. U en de touroperator zijn niet gebonden aan dit nieuwe aanbod. Als u het wilt accepteren, is de procedure dezelfde als voor een nieuwe boeking.

2.5. Klantenwensen kunt u bij de boeking altijd aangeven. Wij zullen deze dan aan de verhuurders resp. exploitanten doorgeven. ADRIALIN kan echter niet garanderen dat uw wensen vervuld worden. Bijzondere wensen en boekingen onder bepaalde voorwaarden en mondelinge afspraken zijn alleen geldig wanneer zij door ADRIALIN schriftelijk bevestigd worden.

3. Betaling

U kunt tijdens de boeking kiezen uit de volgende betalingsvarianten:
- Betaling via overschrijving per bank
- Betaling via debet (alleen in Duitsland en Oostenrijk)
Daarbij worden online gevoelige persoonsgegevens zoals rekeningnummer, naam en adres in de dienst gecodeerd met SSL-technologie.
- Voor boekingen op korte termijn worden mogelijk niet alle bovenstaande betalingsopties aangeboden.

3.1. Betaling

3.1.1 Een huurwaarborg moet onmiddellijk na ontvangst van de reserveringsbevestiging worden betaald. Het bedrag is afhankelijk van het geboekte object en wordt vooraf in de offerte vermeld. De huurwaarborg wordt na facturering op het totaalbedrag bijgeschreven.

3.1.2. De vervaldatum staat in de boekingsbevestiging.

3.1.3 De facturering vindt plaats na ontvangst van het saldo.

3.1.4. Voor boekingen vanaf de 50e dag voor het begin van de reis (boekingen op korte termijn) is het totale bedrag onmiddellijk verschuldigd.

3.1.5. Indien de huurwaarborg of het resterende bedrag, of het volledige huurbedrag in het geval van boekingen op korte termijn, niet tijdig wordt ontvangen, kan ADRIALIN weigeren de diensten te leveren. Bovendien kan ADRIALIN het contract opzeggen na een herinnering en het stellen van een termijn. De organisator kan als schadevergoeding annuleringskosten eisen volgens de in punt 8.2 genoemde annuleringsschalen, mits er niet reeds een huurgebrek was dat de organisator het recht gaf het contract op dat moment te annuleren.

3.2. Betaling via debetnota (enkel met Duitse of Oostenrijkse bankrekening)
Bij betaling via automatische incasso machtigt u ADRIALIN, met medewerking van Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Sophienstr. 1, D-76530 Baden-Baden, om betalingen van de opgegeven rekening te innen door middel van SEPA-domiciliëring en uw kredietinstelling opdracht te geven deze automatische incasso's te honoreren. De opzegtermijn wordt teruggebracht tot één dag. De met uw kredietinstelling overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing. Automatische incasso is niet mogelijk vanaf spaarrekeningen.

3.3.Zoverre u uw boeking via het portaal van een andere aanbieder hebt uitgevoerd en de betaling aan deze plaatsvindt, richt zich deze volgens de bepalingen van de betreffende aanbieder. Vraag inlichtingen hieromtrent aan uw aanbieder.

4. Tegoedbonnen

4.1. Als u een kortingscode heeft voor een directe korting en deze wilt inwisselen bij de boeking, moet deze bij de boeking worden ingevoerd. De totale prijs wordt dan verminderd met de waarde van de bon. Achteraf bijschrijven op bestaande boekingen is niet mogelijk.

4.2. Zoverre u door een actie een tegoedbon werd aangeboden of bepaalde items met een geld-terug-bon uitgeschreven zijn, gelden de betreffende tegoedbonvoorwaarden.

5. Reisdocumenten

5.1. De reisbon wordt naar de klant gestuurd tegen betaling van de reissom of het totale huurbedrag. Indien het resterende bedrag ter plaatse moet worden betaald, wordt de reisbon toegezonden na ontvangst van de contractueel verschuldigde huursom. De reisvoucher identificeert u als huurder ten opzichte van het toezichthoudende reisbureau of de sleutelhouder ter plaatse (receptie, beheerder), of het hotel of vakantieoord. Deze bevat een routebeschrijving naar het begeleidende reisbureau of naar de geboekte accommodatie, hun adres en telefoonnummers en de inchecktijden. De klant wordt erop gewezen dat de resterende reisdocumenten pas worden verzonden nadat de volledige betaling is ontvangen.

5.2. Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen indien u uw reisdocumenten niet uiterlijk 5 dagen voor vertrek van ons heeft ontvangen. In dat geval sturen wij ze onmiddellijk op, onder voorbehoud van uw betaling. Als u ons niet informeert en de reis niet aanvangt wegens ontbrekende reisdocumenten, moeten wij dit behandelen als een annulering met kosten.

5.3. Zoverre u uw boeking via het portaal van een andere aanbieder hebt gemaakt, is het mogelijk dat u uw reisdocumenten niet van ADRIALIN, maar van deze ontvangt. Licht u hierover in bij uw aanbieder.

6. diensten, prijzen

6.1. De omvang en de aard van de door ADRIALIN in het kader van het logiescontract te leveren diensten worden uitsluitend geregeld door de beschrijvingen, afbeeldingen en prijsdetails in de catalogi of op de website van ADRIALIN die geldig zijn voor de reisperiode zoals ze de basis van het contract zijn geworden, evenals de details in de reserveringsbevestiging die ernaar verwijzen. Aanvullende overeenkomsten die de omvang van de contractuele diensten wijzigen, vereisen een uitdrukkelijke bevestiging in tekstvorm.

6.2. De gemeenten heffen een forfaitair tarief, dat per persoon en dag betaald moet worden en dat "plaatselijke taks" of "kuurtaks" genoemd wordt. Kijk in de objectbeschrijving of dit tarief reeds in de prijs is inbegrepen of ter plaatse betaald moet worden.

6.3. Of de volgende prestaties en extra's in de prijs inbegrepen zijn, vindt u in de beschrijving van het object in kwestie: stroom-, water- en gasverbruik, linnen, eindreiniging en andere nextra's, die als dusdanig vermeld zijn.

6.4. Overige extra diensten zijn als zodanig omschreven en dienen ter plaatse betaald te worden.1

6.5. Bij overhandiging van de sleutels kan een passend bedrag (waarborg) als zekerheid voor eventuele schade geëist worden. De terugbetaling of verrekening gebeurt wanneer de wooneenheid en de inventaris bij beëinding van het verblijf op correcte wijze gereinigd teruggegeven worden.

6.6. De eindschoonmaak in de vakantiewoningen wordt verricht door u als klant, onafhankelijk van de eindschoonmaak door de verhuurder. Tot de eindschoonmaak behoort het afwassen en opruimen van het vaatwerk, het verwijderen van alle afval en het vegen van alle kamers, zodat het huurobject bezemschoon kan worden overgedragen.

6.7. Bij de objectomschrijvingen wordt vermeld, of in het huurobject handdoeken aanwezig zijn of meegebracht dienen te worden. Theedoeken worden soms door de verhuurder ter beschikking gesteld; wij raden u echter aan deze zelf mee te brengen. Ook zelf mee te brengen zijn doorgaans toiletpapier (behalve in hotels) en afwas- en reinigingsmiddel.

6.8. Als er extra bedden en/of kinderbedden beschikbaar zijn, wordt dat vermeld in de betreffende objectomschrijving. Extra bedden en kinderbedden moeten in ieder geval bij de boeking worden besteld en vervolgens door ons bevestigd, en de voucher moet dienovereenkomstig gekenmerkt zijn.

6.9. Of huisdieren al dan niet zijn toegestaan, is te zien in de betreffende objectomschrijving. Een huisdier moet in ieder geval worden aangemeld bij de boeking, ook als huisdieren volgens de omschrijving zijn toegestaan. De toestemming geldt in principe voor slechts een huisdier. Zijn huisdieren niet toe9gestaan, dan betekent dat niet per se dat in het huis, vakantiepark etc. geen huisdieren voorkomen of dat in het door u geboekte object niet tijdelijk huisdieren worden gehouden. Als huisdieren in principe zijn toegestaan, dan betekent dit niet automatisch, dat de dieren zich overal vrij mogen bewegen. In veel vakantieparken zijn bijvoorbeeld het zwembadgedeelte en plantsoenen verboden terrein voor honden, dit geldt met name ook voor restaurants etc. Er kan ook een aanlijningsverplichting bestaan. Ook de zwembaden van particuliere huizen zijn voor honden verboden terrein. Stranddelen- of strandinstallaties zijn op veel plaatsen verboden terrein voor huisdieren zodat men op dit vlak dikwijls mobiliteit aan de dag moet leggen.

6.10. Bij speciale aanbiedingen, bijv. 14=10 of 7=5, bij procentuele kortingen op de huurprijs, bij acties zoals bijv. vroegboekkorting of extra aanbiedingen moeten eventuele variabele extra kosten voor de hele verblijfsduur worden betaald. Als de verblijfsduur bij speciale aanbiedingen twee reisperiodes overlapt, dan vormt de laagste week- resp. dagprijs de basis voor de korting.

6.11. Indien ADRIALIN uitdrukkelijk in vreemde naam programma's van andere reisorganisatoren of prestaties van vreemde aanbieders, zoals excursies, vluchten, huurwagens, etc., bemiddelt, dat is ADRIALIN alleen aansprakelijk voor de correcte bemiddeling, niet voor de prestatie zelf. Het tot stand komen van het bemiddelde contract en diens inhoud zijn gebaseerd op de geldende wettelijke bepalingen en, mocht dit van toepassing zijn, op de voorwaarden van de betreffende contractuele partner.

7. wijziging van diensten

7.1. Wijzigingen of afwijkingen van afzonderlijke prestaties van de overeengekomen inhoud van de verblijfsovereenkomst die na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk worden en die niet door ons in strijd met de goede trouw zijn aangebracht, zijn slechts toegestaan voor zover de wijzigingen en afwijkingen niet significant zijn en het totale karakter van de geboekte reis niet beïnvloeden. Eventuele garantieclaims blijven onverlet voor zover de gewijzigde diensten gebrekkig zijn.

7.2. De in het vorige lid genoemde rechten kunt u ook doen gelden in geval van een wezenlijke wijziging van de prestatie, en wel onmiddellijk na kennisgeving van de wezenlijke wijziging.

7.3. Veranderingen binnen een boeking (verhoging van het aantal personen indien toegelaten, verlenging) worden uitgevoerd door ADRIALIN tegen een toeslag van 30 €. Andere veranderingen van de boeking worden als annulering behandeld.

7.4.1. Wijzigingen in een reservering kunnen niet worden doorgevoerd binnen de laatste 7 dagen voor aankomst. Eventuele extra kosten als gevolg van een boekingswijziging binnen de laatste 3 weken voor aankomst kunnen alleen per automatische incasso worden betaald.

7.4.2. Omboekingen voor cruises zijn enkel tot 60 dagen voor begin van de reis mogelijk. De omboekingskosten bedragen 5% van de bevestigde charterprijs. Bij annulering van personen (verandering van het daadwerkelijke aantal deelnemers) vanaf 3 dagen voor begin van de reis moet de geboekte verzorging (half- of volpension) ook voor de geannuleerde persoon/personen volledig betaald worden.

8. annulering

8.1. U kunt het huurcontract op elk moment voor het begin van de huurperiode opzeggen. De verklaring van herroeping is niet gebonden aan een specifieke vorm, maar wij bevelen een schriftelijke verklaring van herroeping of een e-mail met een verzoek om bevestiging aan om redenen van controleerbaarheid voor beide partijen. De datum van ontvangst van de kennisgeving van opzegging door ADRIALIN is bepalend voor de opzegging.

8.2. De hoogte van onze aanspraak op annuleringskosten is afhankelijk van de geldende annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende accommodatie. Deze worden weergegeven op onze website nadat de prijs is berekend en worden opgenomen in je boekingsbevestiging.

8.3. Er wordt afgeweken van de onder herroeping genoemde regelingen indien u gebruik maakt van uw recht om een vervangende huurder te leveren. Voorwaarde hiervoor is echter dat ADRIALIN als reisorganisator tijdig voor aanvang van de reis een bindende kennisgeving ontvangt, zodat de noodzakelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht. Een andere voorwaarde is dat de vervangende huurder voldoet aan de speciale eisen van de reis en dat wettelijke voorschriften of officiële verordeningen hiermee niet in strijd zijn. Met de bevestiging van de naamswijziging door de reisorganisator treedt de nieuwe deelnemer in de rechten en plichten van het verblijfscontract. De door ADRIALIN als gevolg van deze wijziging gemaakte kosten worden u in rekening gebracht tegen Euro 30 per transactie.

8.4. U bent als huurder bevoegd aan ADRIALIN als organisator te bewijzen, dat geen enkele schade is ontstaan of dat aanzienlijk lagere schade is ontstaan dan het vereiste vaste tarief.

8.5. Zoverre u uw boeking via het portaal van een andere aanbieder hebt gemaakt, kunnen afwijkende terugtredingstoeslagen te betalen zijn. Vraag informatie hierover aan uw aanbieder.

8.6. Annuleringsverzoeken worden meestal binnen één werkdag verwerkt. Als de annulering resulteert in een tegoed voor jou, wordt dit onmiddellijk aan je terugbetaald via de betalingsmethode die je hebt geselecteerd om voor je boeking te betalen.

9. annulering / opzegging van de zijde van ADRIALIN

9.1. ADRIALIN kan zich vóór de aanvang van de huurperiode uit het logiescontract terugtrekken of het logiescontract na de aanvang van de huurperiode beëindigen:
a) zonder inachtneming van een termijn, als de reiziger het verloop van de reis ondanks waarschuwingen aanhoudend verstoort of door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich anderszins in strijd met het contract gedraagt.
b) zonder inachtnemeing van een termijn, als het verloop van de reis ten gevolge van -bij contractafsluiting niet te voorziene- overmacht of staking aanzienlijk bemoeilijkt,in gevaar gebracht of belemmerd wordt.
Indien ADRIALIN het logiescontract opzegt overeenkomstig punt a), vervalt de totale prijs.
Indien ADRIALIN zich overeenkomstig b) vóór het begin van de huurperiode uit het contract terugtrekt, worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald; verdere aanspraken zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien ADRIALIN het contract opzegt overeenkomstig b) na het begin van de huurperiode, krijgt u het deel van de totale prijs terugbetaald dat overeenstemt met de door ADRIALIN uitgespaarde kosten.

9.2. Indien een minimum aantal deelnemers is vermeld in de beschrijving van de woning of in andere documenten die deel uitmaken van het contract, kan ADRIALIN zich uiterlijk op de 22e dag voor het begin van de reis terugtrekken uit het logiescontract indien dit aantal niet wordt bereikt. Indien ADRIALIN zich in een dergelijk geval terugtrekt uit het logiescontract, kan de klant een vervangend aanbod eisen, op voorwaarde dat ADRIALIN dit uit eigen aanbod kan leveren zonder extra kosten voor de klant. Anders zal de klant uiteraard onverwijld alle betalingen op de totale prijs terugbetaald krijgen.

10. inventaris van de huurobjecten

10.1. In de vakantiewoningen zijn servies en bestek doorgaans compleet en in voldoende mate voorhanden voor het aantal geboekte personen. Een koelkast hoort in ieder geval tot de basisuitrusting en wordt daarom niet altijd expliciet vermeld in de objectomschrijvingen. Alle andere technische huishoudelijke apparaten zijn alleen aanwezig, mits uitdrukkelijk genoemd in de omschrijving.

10.2. Is een ontvangst via satelliet of kabel mogelijk dan wordt dit in de tekst met Sat-TV resp. kabel-TV weergegeven. Daarmee is echter niet absoluut verzekerd dat ook programma's in de taal van de klant ontvangen kunnen worden.

10.3. Zijn in de omschrijving tuinmeubelen (meubilair) genoemd, dan betekent dit niet per se dat voor elk persoon een tuinstoel voorhanden is. Ligstoelen en zonneschermen zijn eveneens alleen voorhanden wanneer deze in de objectomschrijving genoemd zijn.

10.4. Alle aangeboden verblijfplaatsen zijn in overeenstemming met de plaatselijke en landspecifieke bepalingen voor overnachtingen toegelaten. Vakantieobjecten zijn in het algemeen uitsluitend voor vakantiedoeleinden bestemd, wat zich dan ook in de bouwwijze en in de meubels uit. De badkamer en de slaapkamers zijn dikwijls kleiner, de bedden anders dan dat u gewoon bent. Veel is voornamelijk op doeltreffendheid gericht. De reiziger moet er rekening mee houden dat in andere landen andere bouwvoorschriften gelden. Zo is het mogelijk dat balkons en trappen aanzienlijk lager zijn, trappen steiler, vensters en deuren niet aan de door u gewone industrienorm voldoen. De geluidsisolatie van de objecten is evenmin zoals u dit gewoon bent, maar voldoet aan de specifieke gewoonten van het land zodat de geluidsisolatie en -bescherming verschillend kunnen zijn. Bij vakantiewoningen bewonen de verhuurders dikwijls zelf het vakantieobject gedurende het jaar, zodat soms delen van het meubilair afgesloten zijn, omdat zich daarin hun eigendom bevindt. Voor de huurders staat in elk geval voldoende opbergruimte en plaats ter beschikking.
De internationaal courante rangschikking van de hotels op sterren geeft een aanwijzing over de uitrusting van het hotel en is gebaseerd op de categorieën van het land in kwestie.

10.5. Bij de informatie omtrent oppervlakte inzake de grootte van de woning gaat het om benaderende waarden, die tot 10% kunnen afwijken. De afmetingen bevatten ook de grondvlakken van de inrichtingen, die voor gebruik door u als reiziger bestemd zijn. Hiertoe behoren in het bijzonder ook de oppervlakken van balkons, loggy's, wintertuinen of terrassen.

11. Rechten en plichten van de huurder

11.1. Als huurder heeft u het recht gebruik te maken van het hele huurobject, inclusief meubilair en gebruiksvoorwerpen. U bent verplicht, het huurobject en zijn inventaris alsmede eventuele gemeenschappelijke faciliteiten met de grootste zorgvuldigheid te behandelen.

11.2. U bent verplicht, een tijdens de huurperiode door uw schuld of door schuld van uw reisgenoten ontstane schade te vergoeden.

12. Aantal personen

12.1. Het huurobject mag niet door meer mensen worden bewoond dan staat aangegeven in de catalogus en is bevestigd in de reisvoucher (met uitzondering van een kind onder de 2 jaar).

12.2. Als er meer mensen dan toegestaan verblijven, heeft de verhuurder het recht, de boventallige personen weg te sturen of een evenredig deel van de huurprijs en extra bijkomende kosten te eisen.

13. Aankomst- en vertrektijden

13.1. De aankomsttijd is de dag van aankomst, indien niet anders aangegeven, tussen 14 en 19 uur. Indien u de overeengekomen aankomsttijd niet kunt naleven, dan kan geen correcte ontvangst gegarandeerd worden.

13.2. Op de dag van vertrek moeten de huurobjecten uiterlijk om 10 uur verlaten en overgedragen worden aan de verhuurder resp. zijn waarnemer.

14. aansprakelijkheid

14.1. ADRIALIN is -in het kader van het naar eer en geweten organiseren van een eerlijke handelsorganisatie- aansprakelijk voor
a) de gewetensvolle voorbereiding van de huisvestingsdiensten
b) de zorgvuldige selectie en controle van verantwoordelijken
c) de juiste omschrijving van de te leveren diensten
d) de correcte verlening van de contractueel overeengekomen diensten.

14.2. De aansprakelijkheid van ADRIALIN voor schade die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot driemaal de huurprijs, voor zover de schade aan de huurder niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt of voor zover ADRIALIN aansprakelijk is voor schade die de huurder louter door de schuld van een dienstverlener heeft geleden.

14.3. De eis aan ADRIALIN voor schadevergoeding is in die mate beperkt of uitgesloten, als op grond van internationale verdragen of daaruit voortvloeiende wettelijke voorschriften, welke toegepast dienen te worden op de verleende diensten van de zijde van de dienstverlener, de eis aan de dienstverlener tot schadevergoeding slechts onder bepaalde voorwaarden of beperkingen geldig kan worden gemaakt of onder bepaalde voorwaarden uitgesloten is.

14.4. U bent in het kader van de wettelijke bepalingen verplicht, bij eventueel optredende prestatiestoringen het mogelijk te doen om tot het verhelpen van de storing bij te dragen en eventueel ontstane schade gering te houden of te vermijden. Daaruit ontstaat in het bijzonder de verplichting, klachten onverwijld aan de in de reisdocumenten opgegeven bureaus/contactpersonen ter plekke aan te tonen. Bij schuldig verzuim van het onverwijld aantonen van de gebreken vervalt een kortings- of schadevergoedingsverplichting van de touroperator.

14.5. De uitvoerders (eigenaar, sleutelbeheerder, organisatie, etc) hebben noch de functie van gids noch zijn ze een vertegenwoordiger van ADRIALIN, noch hebben ze de bevoegdheid klachten te erkennen en rechtsgeldige verklaringen af te leggen en/of te aanvaarden.

14.6. U kunt bij ADRIALIN binnen een maand na het contractueel overeengekomen einde van de reis aanspraak maken op diensten die niet conform het contract zijn geleverd, waarbij wij u sterk aanraden dit schriftelijk te doen. Voorwaarde is dat de overeengekomen diensten of de door u geaccepteerde vervangende diensten niet conform het contract zijn geleverd, dat u het gebrek onverwijld heeft gemeld en dat er geen adequate corrigerende maatregelen zijn genomen. Indien de dienstverlening aanzienlijk wordt belemmerd door gebreken, kunt u de verblijfsovereenkomst opzeggen. Voorwaarde hiervoor is in de regel dat u ADRIALIN binnen een redelijke termijn om een oplossing heeft verzocht en deze termijn zonder resultaat is verstreken.

14.7. U kunt uw klacht schriftelijk indienen op het postadres vermeld in punt 1.1. van deze AV of op het e-mailadres waarvan u de reserveringsdocumenten hebt ontvangen. Klachten worden in het algemeen beantwoord binnen 14 dagen na de datum van ontvangst door ADRIALIN.

14.8. Voor de vermeldingen in de plaatsbeschrijvingen kan de organisator geen verantwoordelijkheid nemen, omdat dit niet in het contract is opgenomen en omdat hierop geen invloed uitgeoefend kan worden net zo min als dat de juistheid nagegaan wordt.

14.9. Een verjaringstermijn van één jaar na het einde van het verblijf zoals voorzien in het contract wordt geacht te zijn overeengekomen tussen u en ADRIALIN.

14.10. Een overdracht van claims tegen ADRIALIN aan derden, ook echtgenoten en verwanten van de eerste graad, is uitgesloten. Ook de gerechtelijke geldigmaking van claims van de reisdeelnemer door derden in eigen naam is niet toegestaan.

14.11. Beschadigde bagage of leveringsvertragingen bij vliegreizen en andere transportmiddelen moeten onmiddellijk ter plaatse ook aan de bevoegde transportonderneming meegedeeld worden, en een schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld lost report bij luchttransport) moet opgesteld worden om aanspraakverliezen volgens internationale conventies te voorkomen.

15. invoerbepalingen

15.1. Voor Kroatië, Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Turkije hebben burgers van EU-lidstaten voor de inreis een geldige reispas of identiteitsbewijs nodig (bij verblijf korter dan 30 dagen).

15.2. Inwoners van niet EU-landen zijn zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van alle belangrijke visum-, inentings- en douanevoorschriften. Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van uitstapkosten, die ontstaan uit het niet-volgen van deze voorschriften, worden door u gedragen.

15.3. Tegen betaling van een supplement van 20,00 EUR vaardigen wij separate certificaten uit die nodig zijn om een visum aan te vragen. Deze worden per post verstuurd.

16. rechtsgeldigheid en bevoegde rechtbank

16.1. De nietigheid van afzonderlijke bepalingen van de logiesovereenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele logiesovereenkomst tot gevolg.

16.2. De klant kan alleen klacht indienen tegen de klant op diens zetel.

16.3. Voor klachten van de touroperator tegen de klant is de woonplaats van de klant bepalend. . Voor rechtsvorderingen tegen klanten of contractuele partners van de verblijfsovereenkomst die handelaars, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen met woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland zijn, of waarvan de woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld, wordt als bevoegde rechtbank de zetel van de reisorganisator overeengekomen.Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

16.4. Voornoemde bepalingen gelden niet
a) indien en voor zover bepalingen van internationale overeenkomsten die van toepassing zijn op de verblijfsovereenkomst tussen de klant en de reisorganisator en die niet contractueel kunnen worden uitgesloten anderszins in het voordeel van de klant uitvallen of
b) indien en voor zover de niet-verplichte bepalingen die in de EU-lidstaat waartoe de klant behoort op de logiesovereenkomst van toepassing zijn, voor de klant gunstiger zijn dan de onderstaande bepalingen of de overeenkomstige wettelijke bepalingen.

16.5. De Europese Commissie stelt een platform voor de Online geschillenbeslechting (OG) ter beschikking. Het platform vindt u op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres luidt : contact@adrialin.nl . ADRIALIN is niet verplicht deel te nemen aan arbitrageprocedures.