Vakantie in Kroatië met Adrialin

Algemene voorwaarden

Bij de boeking wordt de tekst van het contract niet opgeslagen. U kunt de algemene voorwaarden, die u in PDF-formaat ter beschikking staan, zelfstandig opslaan.

1. rechtsverhouding

1.1. De rechtsverhouding tussen u als klant en Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Schweiz, ingevoerd in Bezirksgericht Luzern onder het nummer CH-100.4.796.487-9 (hierna ADRIALIN, „Touroperator“ of „Organisator“ genaamd) handelt volgens de wettelijke voorschriften en volgens de volgende reisvoorwaarden (ABV), die aan de wettelijke bepalingen beantwoorden en deze vervolledigen. Elke klant erkent met de reisregistratie voor zichzelf en voor de door hem mede geregistreerde personen enkel deze voorwaarden als verplichtend.

1.2. De algemene voorwaarden zijn altijd te vinden in de catalogus en online (printversie).

2. Afsluiten van het reiscontract

2.1. De boeking kan door meerderjarige personen schriftelijk, mondeling, telefonisch of online bij ADRIALIN uitgevoerd worden. Met uw boeking bindt u zich aan uw boeking tot de schriftelijke bevestiging of afzegging door ADRIALIN. De reisovereenkomst komt door de onlineverzending van de boekingsbevestiging/factuur in tekstvorm door ADRIALIN tot stand. Dit gebeurt onmiddellijk, uiterlijk echter binnen 7 dagen per e-mail. Opmerking: de automatische ontvangstbevestiging van de boeking door ADRIALIN per e-mail, die bij onlineboekingen verstuurd wordt, is geen boekingsbevestiging.

2.2. We wijzen erop dat volgens de wettelijke voorschriften voor de aangeboden diensten geen herroepingsrecht bestaat, maar enkel de wettelijke rechten op terugtreding en opzegging gelden.

2.3. Reisbureaus en andere aanbieders treden alleen als bemiddelaar op.

2.4. Als een object niet beschikbaar is, kan ADRIALIN de klant een of meerdere gelijksoortige alternatieven aanbieden. Aan dit nieuwe aanbod bent noch u, noch de touroperator gebonden. Wilt u gebruik maken van dit aanbod, dan geldt dezelfde procedure als bij een nieuwe boeking.

2.5. Klantenwensen kunt u bij de boeking altijd aangeven. Wij zullen deze dan aan de verhuurders resp. exploitanten doorgeven. ADRIALIN kan echter niet garanderen dat uw wensen vervuld worden. Bijzondere wensen en boekingen onder bepaalde voorwaarden en mondelinge afspraken zijn alleen geldig wanneer zij door ADRIALIN schriftelijk bevestigd worden.

3. Betaling

U kunt tijdens de boeking kiezen uit de volgende betalingsvarianten:
- Betaling via overschrijving per bank
- Betaling via creditcard
- betaling per debitering (alleen in Duitsland)
- Betaling via PayPal-account
Bij boekingen op korte termijn binnen de voorbije 21 dagen voor vertrek, is de betaling enkel mogelijk met PayPal, creditcard of debitering(enkel in Duitsland). Daarbij worden online gevoelige persoonlijke gegevens zoals creditcard- of rekeningnummer, naam en adres in dienst aan de hand van de SSL-technologie vergrendeld. Voor zover u ons voor de betaling uw creditcard overhandigt, staat u de reservatie van de te betalen bedragen voor het voorschot en de restbetaling tot 30 dagen voor de betaaldatum door Adrialin GmbH op de creditcard toe.

3.1. Betaling

3.1.1 Het voorschot bedraagt 20% van de reissom en moet onmiddellijk na de bevestiging van de boeking betaald worden. Het voorschot wordt op de reissom berekend.

3.1.2. Het saldo bedraagt 80 % van de reissom. De vervaldatum van het saldo vindt u in de bevestiging van de boeking. In veel logementen is het mogelijk het saldo ter plaatse bij aankomst in de plaatselijke munteenheid (Kuna) te betalen. Als ze aangeboden wordt, wordt u bij de prijsberekening op deze mogelijkheid gewezen

3.1.3. Bij boekingen, die vanaf de 42e dag voor vertrek (boekingen op korte termijn) worden verricht, dient direct de volledige reissom betaald te worden. Bij de objecten, die de resterende betaling ter plekke aanbieden, wordt ook hier enkel het voorschot uitgevoerd en het resterend bedrag dan bij aankomst ter plekke in de valuta van het land (Kuna) betaald.

3.1.4. Bij niet tijdige ontvangst van de aanbetaling of het restbedrag, resp. de totale huursom bij boekingen op korte termijn, kan ADRIALIN haar diensten weigeren. Bovendien kan ADRIALIN na aanmaning en het stellen van termijnen het contract opzeggen. De touroperator kan als schadevergoeding een boete, zoals de onder punt 7.2 resp. 7.3 genoemde storno op progressiebasis, opleggen, op voorwaarde dat op dat tijdstip geen sprake was van een voor terugtreding geldig reisgebrek.

3.2. Betaling via debetnota (enkel met Duits bankaccount)
Bij het betalen via debitering geeft u ADRIALIN de volmacht om met behulp van InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen (InterCard), betalingen van het opgegeven rekening door middel van SEPA in te vorderen en wijst uw kredietinstelling aan om deze debitering te betalen. De vooraankondigingsperiode wordt met een dag ingekort. De met uw kredietinstelling overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing. Van spaarrekeningen is er geen machtiging mogelijk.

3.3. Betaling bij boekingen zonder vooruitbetaling
Bij sommige objecten wordt de betaling van de boeking zonder vooruitbetaling aangeboden. De betaling gebeurt op de dag van vertrek via een bij de boeking geverifieerde creditcard. Bij de verificatie wordt een bedrag van 2 euro geautoriseerd dat onmiddellijk weer geannuleerd wordt. De reisprijs wordt 30 dagen voor vertrek op de bewaarde creditcard gereserveerd, de afboeking gebeurt echter pas op de dag van vertrek. Als alternatief is de betaling via PayPal mogelijk. In dit geval wordt het totaalbedrag bij de boeking gereserveerd, de afboeking gebeurt op de dag van vertrek.

3.4.Zoverre u uw boeking via het portaal van een andere aanbieder hebt uitgevoerd en de betaling aan deze plaatsvindt, richt zich deze volgens de bepalingen van de betreffende aanbieder. Vraag inlichtingen hieromtrent aan uw aanbieder.

4. Tegoedbonnen

4.1. Zoverre u beschikt over een tegoedboncode voor een onmiddellijke kortingsactie en deze bij de boeking willen inwisselen, moet deze bij de boeking worden ingevoerd. De reisprijs verlaagt dan met de betreffende waarde van de bon. Een verrekening achteraf op bestaande boekingen is niet mogelijk.

4.2. Bij geld-terug-bonnen wordt de betreffende waarde van de bon na het beëindigen van de reis aan u uitbetaald.

4.3. Zoverre u door een actie een tegoedbon werd aangeboden of bepaalde items met een geld-terug-bon uitgeschreven zijn, gelden de betreffende tegoedbonvoorwaarden.

5. Reisdocumenten

5.1. Na betaling van het saldo of de volledige huursom wordt de voucher verstuurd. Indien het saldo ter plaatse betaald wordt, wordt de voucher na ontvangst van het contractueel verschuldigde voorschot verstuurd. De voucher legitimeert u als huurder ten opzichte van het reisbureau of de sleutelbewaarder ter plaatse (receptie, huisbewaarder) of het hotel of vakantiecentrum. Hij bevat een wegbeschrijving naar het reisbureau of het geboekte logement met adres, telefoonnummers en check-in-tijden. De klant moet er rekening mee houden, dat de overige reisdocumenten pas na volledige betaling verstuurd worden.

5.2. Informeer ons onmiddellijk wanneer u als reisaanmelder uw reisdocumenten niet ten laatste 5 dagen voor begin van de reis van ons gekregen heeft. In dat geval zullen wij u deze, op voorwaarde dat de betaling gedaan is, onmiddellijk toesturen. Wanneer u ons niet waarschuwt en de reis wegens ontbrekende reisdocumenten niet aanvat moeten wij dat als te betalen ontbinding beschouwen.

5.3. Bij boekingen zonder vooruitbetaling gebeurt de verzending van de reisdocumenten na succesvolle reservering van de reisprijs op de bij de boeking bewaarde creditcard resp. het bij de boeking bewaarde PayPal-account

5.4. Zoverre u uw boeking via het portaal van een andere aanbieder hebt gemaakt, is het mogelijk dat u uw reisdocumenten niet van ADRIALIN, maar van deze ontvangt. Licht u hierover in bij uw aanbieder.

6. diensten, prijzen

6.1. Voor de omvang en de aard van de prestaties die in het kader van de reisovereenkomst door ADRIALIN geleverd moeten worden, gelden uitsluitend de beschrijvingen, afbeeldingen en prijzen in de catalogi of op de website van ADRIALIN, die voor de reisperiode geldig zijn, zoals ze contractuele basis geworden zijn, en de hierop betrekking hebbende gegevens in de reisbevestiging. Nevenafspraken die de omvang van de contractuele prestaties wijzigen, vereisen een uitdrukkelijke bevestiging in tekstvorm.

6.2. De gemeenten heffen een forfaitair tarief, dat per persoon en dag betaald moet worden en dat "plaatselijke taks" of "kuurtaks" genoemd wordt. Kijk in de objectbeschrijving of dit tarief reeds in de prijs is inbegrepen of ter plaatse betaald moet worden.

6.3. Of de volgende prestaties en extra's in de prijs inbegrepen zijn, vindt u in de beschrijving van het object in kwestie: stroom-, water- en gasverbruik, linnen, eindreiniging en andere nextra's, die als dusdanig vermeld zijn.

6.4. Overige extra diensten zijn als zodanig omschreven en dienen ter plaatse betaald te worden.1

6.5. Bij overhandiging van de sleutels kan een passend bedrag (waarborg) als zekerheid voor eventuele schade geëist worden. De terugbetaling of verrekening gebeurt wanneer de wooneenheid en de inventaris bij beëinding van het verblijf op correcte wijze gereinigd teruggegeven worden.

6.6. De eindschoonmaak in de vakantiewoningen wordt verricht door u als klant, onafhankelijk van de eindschoonmaak door de verhuurder. Tot de eindschoonmaak behoort het afwassen en opruimen van het vaatwerk, het verwijderen van alle afval en het vegen van alle kamers, zodat het huurobject bezemschoon kan worden overgedragen.

6.7. Bij de objectomschrijvingen wordt vermeld, of in het huurobject handdoeken aanwezig zijn of meegebracht dienen te worden. Theedoeken worden soms door de verhuurder ter beschikking gesteld; wij raden u echter aan deze zelf mee te brengen. Ook zelf mee te brengen zijn doorgaans toiletpapier (behalve in hotels) en afwas- en reinigingsmiddel.

6.8. Als er extra bedden en/of kinderbedden beschikbaar zijn, wordt dat vermeld in de betreffende objectomschrijving. Extra bedden en kinderbedden moeten in ieder geval bij de boeking worden besteld en vervolgens door ons bevestigd, en de voucher moet dienovereenkomstig gekenmerkt zijn.

6.9. Of huisdieren al dan niet zijn toegestaan, is te zien in de betreffende objectomschrijving. Een huisdier moet in ieder geval worden aangemeld bij de boeking, ook als huisdieren volgens de omschrijving zijn toegestaan. De toestemming geldt in principe voor slechts een huisdier. Zijn huisdieren niet toe9gestaan, dan betekent dat niet per se dat in het huis, vakantiepark etc. geen huisdieren voorkomen of dat in het door u geboekte object niet tijdelijk huisdieren worden gehouden. Als huisdieren in principe zijn toegestaan, dan betekent dit niet automatisch, dat de dieren zich overal vrij mogen bewegen. In veel vakantieparken zijn bijvoorbeeld het zwembadgedeelte en plantsoenen verboden terrein voor honden, dit geldt met name ook voor restaurants etc. Er kan ook een aanlijningsverplichting bestaan. Ook de zwembaden van particuliere huizen zijn voor honden verboden terrein. Stranddelen- of strandinstallaties zijn op veel plaatsen verboden terrein voor huisdieren zodat men op dit vlak dikwijls mobiliteit aan de dag moet leggen.

6.10. Bij speciale aanbiedingen, bijv. 14=10 of 7=5, bij procentuele kortingen op de huurprijs, bij acties zoals bijv. vroegboekkorting of extra aanbiedingen moeten eventuele variabele extra kosten voor de hele verblijfsduur worden betaald. Als de verblijfsduur bij speciale aanbiedingen twee reisperiodes overlapt, dan vormt de laagste week- resp. dagprijs de basis voor de korting.

6.11. Indien ADRIALIN uitdrukkelijk in vreemde naam programma's van andere reisorganisatoren of prestaties van vreemde aanbieders, zoals excursies, vluchten, huurwagens, etc., bemiddelt, dat is ADRIALIN alleen aansprakelijk voor de correcte bemiddeling, niet voor de prestatie zelf. Het tot stand komen van het bemiddelde contract en diens inhoud zijn gebaseerd op de geldende wettelijke bepalingen en, mocht dit van toepassing zijn, op de voorwaarden van de betreffende contractuele partner.

7. wijziging van diensten

7.1. Veranderingen of afwijkingen in de afzonderlijke reisdiensten van de overeengekomen inhoud van het reiscontract, die na contractsluiting noodzakelijk worden en die door ons niet tegen goeder trouw zijn doorgevoerd, zijn alleen toegestaan voor zover de veranderingen en afwijkingen niet aanmerkelijk zijn en geen afbreuk doen aan het totale karakter van de geboekte reis. Eventuele garantieclaims blijven onveranderd, voor zover de veranderde diensten met gebreken behept zijn.

7.2. De in de vorige alinea genoemde rechten gelden voor u ook in het geval van een aanmerkelijke reisverandering en dienen direct na bekendmaking van de wezenlijke verandering te worden opgeeist.

7.3. Veranderingen binnen een boeking (verhoging van het aantal personen indien toegelaten, verlenging) worden uitgevoerd door ADRIALIN tegen een toeslag van 30 €. Andere veranderingen van de boeking worden als annulering behandeld.

7.4.1. Veranderingen van een boeking kunnen binnen de laatste 7 dagen voor aanreis niet uitgevoerd worden. Eventuele meerkosten, die door boekingsveranderingen in de laatste 3 weken voor aanreis ontstaan, kunnen alleen per creditkaart betaald worden.

7.4.2. Omboekingen voor cruises zijn enkel tot 60 dagen voor begin van de reis mogelijk. De omboekingskosten bedragen 5% van de bevestigde charterprijs. Bij annulering van personen (verandering van het daadwerkelijke aantal deelnemers) vanaf 3 dagen voor begin van de reis moet de geboekte verzorging (half- of volpension) ook voor de geannuleerde persoon/personen volledig betaald worden.

8. reisannulering

8.1. U kunt altijd voor aanvang van uw reis annuleren. De annulatieverklaring is niet aan een bepaalde vorm gebonden. Wij raden echter aan schriftelijk of via e-mail met ontvangstbevestiging te annuleren, zodat uw annulatie bewezen kan worden. De ontvangst van de annulatieverklaring bij ADRIALIN is bepalend voor het tijdstip van de annulatie.

8.2. De hoogte van onze aanspraak op terugtredingstoeslagen richt zich op de huidige annuleringsvoorwaarden van het betreffende object.Deze worden na succesvolle prijsberekening op onze internetpagina weergegeven en worden in uw boekingsbevestiging vermeld.

8.3. Van de regels voor annuleringen wordt afgeweken als u van uw recht gebruik maakt, een vervangende huurder te vinden. Voorwaarde is echter, dat ADRIALIN als touroperator hier tijdig van in kennis wordt gesteld -middels een bindende mededeling- zodat de noodzakelijke omboeking verricht kan worden. Bovendien moet de vervangende huurder voldoen aan de specifieke eisen voor de reis en moet hij instemmen met wettelijke voorschriften resp. bepalingen van overheidswege. Met de bevestiging van de naamsverandering door de touroperator neemt de nieuwe deelnemer de rechten en plichten van het reiscontract over. De door de verandering ontstane kosten voor ADRIALIN bedragen ? 30 per omboeking en worden met u verrekend.

8.4. U bent als huurder bevoegd aan ADRIALIN als organisator te bewijzen, dat geen enkele schade is ontstaan of dat aanzienlijk lagere schade is ontstaan dan het vereiste vaste tarief.

8.5. Zoverre u uw boeking via het portaal van een andere aanbieder hebt gemaakt, kunnen afwijkende terugtredingstoeslagen te betalen zijn. Vraag informatie hierover aan uw aanbieder.

9. annulering / opzegging van de zijde van ADRIALIN

9.1. ADRIALIN kan voor aanvang van de reis afzien van het contract of na aanvang van de reis het contract ontbinden:
a) zonder inachtneming van een termijn, als de reiziger het verloop van de reis ondanks waarschuwingen aanhoudend verstoort of door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich anderszins in strijd met het contract gedraagt.
b) zonder inachtnemeing van een termijn, als het verloop van de reis ten gevolge van -bij contractafsluiting niet te voorziene- overmacht of staking aanzienlijk bemoeilijkt,in gevaar gebracht of belemmerd wordt.
Zegt ADRIALIN de reisovereenkomst op volgens punt a), dan vervalt de reisprijs.
Indien ADRIALIN zich volgens punt b) voor aanvang van de reis terugtrekt uit het contract, dan worden alle betaalde bedragen direct vergoed en volgen er geen verdere claims.
Indien ADRIALIN het contract annuleert volgens punt b) na aanvang van de reis, dan ontvangt u dat deel van de reissom terug, dat overeenkomt met de besparingen die dan eventueel ontstaan voor ADRIALIN.

9.2. Indien in de reisbeschrijving of in andere documenten, die contractuele inhoud geworden zijn, een minimum aantal deelnemers vastgelegd is, dan kan ADRIALIN tot uiterlijk op de 22ste dag voor begin van de reis van het reiscontract afzien indien dit aantal niet bereikt wordt. Indien ADRIALIN in dergelijk geval het reiscontract verbreekt dan kan de klant de deelname aan een andere reis eisen, voor zover ADRIALIN in staat is om dit zonder meerprijs voor de klant uit haar eigen aanbod ter beschikking te stellen. Is dit niet het geval dan krijgt de klant de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald.

10. inventaris van de huurobjecten

10.1. In de vakantiewoningen zijn servies en bestek doorgaans compleet en in voldoende mate voorhanden voor het aantal geboekte personen. Een koelkast hoort in ieder geval tot de basisuitrusting en wordt daarom niet altijd expliciet vermeld in de objectomschrijvingen. Alle andere technische huishoudelijke apparaten zijn alleen aanwezig, mits uitdrukkelijk genoemd in de omschrijving.

10.2. Is een ontvangst via satelliet of kabel mogelijk dan wordt dit in de tekst met Sat-TV resp. kabel-TV weergegeven. Daarmee is echter niet absoluut verzekerd dat ook programma's in de taal van de klant ontvangen kunnen worden.

10.3. Zijn in de omschrijving tuinmeubelen (meubilair) genoemd, dan betekent dit niet per se dat voor elk persoon een tuinstoel voorhanden is. Ligstoelen en zonneschermen zijn eveneens alleen voorhanden wanneer deze in de objectomschrijving genoemd zijn.

10.4. Alle aangeboden verblijfplaatsen zijn in overeenstemming met de plaatselijke en landspecifieke bepalingen voor overnachtingen toegelaten. Vakantieobjecten zijn in het algemeen uitsluitend voor vakantiedoeleinden bestemd, wat zich dan ook in de bouwwijze en in de meubels uit. De badkamer en de slaapkamers zijn dikwijls kleiner, de bedden anders dan dat u gewoon bent. Veel is voornamelijk op doeltreffendheid gericht. De reiziger moet er rekening mee houden dat in andere landen andere bouwvoorschriften gelden. Zo is het mogelijk dat balkons en trappen aanzienlijk lager zijn, trappen steiler, vensters en deuren niet aan de door u gewone industrienorm voldoen. De geluidsisolatie van de objecten is evenmin zoals u dit gewoon bent, maar voldoet aan de specifieke gewoonten van het land zodat de geluidsisolatie en -bescherming verschillend kunnen zijn. Bij vakantiewoningen bewonen de verhuurders dikwijls zelf het vakantieobject gedurende het jaar, zodat soms delen van het meubilair afgesloten zijn, omdat zich daarin hun eigendom bevindt. Voor de huurders staat in elk geval voldoende opbergruimte en plaats ter beschikking.
De internationaal courante rangschikking van de hotels op sterren geeft een aanwijzing over de uitrusting van het hotel en is gebaseerd op de categorieën van het land in kwestie.

10.5. Bij de informatie omtrent oppervlakte inzake de grootte van de woning gaat het om benaderende waarden, die tot 10% kunnen afwijken. De afmetingen bevatten ook de grondvlakken van de inrichtingen, die voor gebruik door u als reiziger bestemd zijn. Hiertoe behoren in het bijzonder ook de oppervlakken van balkons, loggy's, wintertuinen of terrassen.

11. Rechten en plichten van de huurder

11.1. Als huurder heeft u het recht gebruik te maken van het hele huurobject, inclusief meubilair en gebruiksvoorwerpen. U bent verplicht, het huurobject en zijn inventaris alsmede eventuele gemeenschappelijke faciliteiten met de grootste zorgvuldigheid te behandelen.

11.2. U bent verplicht, een tijdens de huurperiode door uw schuld of door schuld van uw reisgenoten ontstane schade te vergoeden.

12. Aantal personen

12.1. Het huurobject mag niet door meer mensen worden bewoond dan staat aangegeven in de catalogus en is bevestigd in de reisvoucher (met uitzondering van een kind onder de 2 jaar).

12.2. Als er meer mensen dan toegestaan verblijven, heeft de verhuurder het recht, de boventallige personen weg te sturen of een evenredig deel van de huurprijs en extra bijkomende kosten te eisen.

13. Aankomst- en vertrektijden

13.1. De aankomsttijd is de dag van aankomst, indien niet anders aangegeven, tussen 14 en 19 uur. Indien u de overeengekomen aankomsttijd niet kunt naleven, dan kan geen correcte ontvangst gegarandeerd worden.

13.2. Op de dag van vertrek moeten de huurobjecten uiterlijk om 10 uur verlaten en overgedragen worden aan de verhuurder resp. zijn waarnemer.

14. aansprakelijkheid

14.1. ADRIALIN is -in het kader van het naar eer en geweten organiseren van een eerlijke handelsorganisatie- aansprakelijk voor
a) de gewetensvolle reisvoorbereiding
b) de zorgvuldige selectie en controle van verantwoordelijken
c) de juiste omschrijving van de te leveren diensten
d) de voorgeschreven verrichting van diensten zoals overeengekomen is in het reiscontract.

14.2. De aansprakelijkheid van ADRIALIN voor schade, die geen lichamelijke schade betreft, is beperkt tot de drievoudige reissom, voor zover de schade van de reiziger noch opzettelijk noch door grove nalatigheid ontstond of voor zover ADRIALIN verantwoordelijk is voor de voor de reiziger ontstane schade alleen vanwege schuld van een verantwoordelijke persoon.

14.3. De eis aan ADRIALIN voor schadevergoeding is in die mate beperkt of uitgesloten, als op grond van internationale verdragen of daaruit voortvloeiende wettelijke voorschriften, welke toegepast dienen te worden op de verleende diensten van de zijde van de dienstverlener, de eis aan de dienstverlener tot schadevergoeding slechts onder bepaalde voorwaarden of beperkingen geldig kan worden gemaakt of onder bepaalde voorwaarden uitgesloten is.

14.4. U bent in het kader van de wettelijke bepalingen verplicht, bij eventueel optredende prestatiestoringen het mogelijk te doen om tot het verhelpen van de storing bij te dragen en eventueel ontstane schade gering te houden of te vermijden. Daaruit ontstaat in het bijzonder de verplichting, klachten onverwijld aan de in de reisdocumenten opgegeven bureaus/contactpersonen ter plekke aan te tonen. Bij schuldig verzuim van het onverwijld aantonen van de gebreken vervalt een kortings- of schadevergoedingsverplichting van de touroperator.

14.5. De uitvoerders (eigenaar, sleutelbeheerder, organisatie, etc) hebben noch de functie van gids noch zijn ze een vertegenwoordiger van ADRIALIN, noch hebben ze de bevoegdheid klachten te erkennen en rechtsgeldige verklaringen af te leggen en/of te aanvaarden.

14.6. Claims op grond van geleverde diensten die niet in overeenstemming waren met het reiscontract, kunnen binnen een maand na het eind van de in het contract staande reis ingediend worden bij ADRIALIN, in schriftelijke vorm. Uw reisbureau is niet bevoegd, deze melding van garantie- en schadevergoedingseisen aan te nemen. Voorwaarde is, dat de reisdiensten of door u geaccepteerde vervangende diensten niet volgens contract zijn verricht, dat u hier direct melding van maakte en dat er vervolgens geen sprake was van afdoende hulp. Wordt uw reis door gebreken aanzienlijk belemmerd, dan kunt u het reiscontract opzeggen. Voorwaarde is doorgaans, dat u van ADRIALIN hulp binnen een redelijke termijn heeft geeist en dat deze termijn verstreken is zonder resultaat.

14.7. Voor de vermeldingen in de plaatsbeschrijvingen kan de organisator geen verantwoordelijkheid nemen, omdat dit niet in het contract is opgenomen en omdat hierop geen invloed uitgeoefend kan worden net zo min als dat de juistheid nagegaan wordt.

14.8. Tussen u en ADRIALIN geldt een verjaringstermijn van 1 jaar na het einde van de in het contract vermelde terugreis, zoals in het contract afgesproken.

14.9. Een overdracht van claims tegen ADRIALIN aan derden, ook echtgenoten en verwanten van de eerste graad, is uitgesloten. Ook de gerechtelijke geldigmaking van claims van de reisdeelnemer door derden in eigen naam is niet toegestaan.

14.10. Beschadigde bagage of leveringsvertragingen bij vliegreizen en andere transportmiddelen moeten onmiddellijk ter plaatse ook aan de bevoegde transportonderneming meegedeeld worden, en een schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld lost report bij luchttransport) moet opgesteld worden om aanspraakverliezen volgens internationale conventies te voorkomen.

15. invoerbepalingen

15.1. Voor Kroatië, Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Turkije hebben burgers van EU-lidstaten voor de inreis een geldige reispas of identiteitsbewijs nodig (bij verblijf korter dan 30 dagen).

15.2. Inwoners van niet EU-landen zijn zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van alle belangrijke visum-, inentings- en douanevoorschriften. Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van uitstapkosten, die ontstaan uit het niet-volgen van deze voorschriften, worden door u gedragen.

15.3. Tegen betaling van een supplement van 20,00 EUR vaardigen wij separate certificaten uit die nodig zijn om een visum aan te vragen. Deze worden per post verstuurd.

16. rechtsgeldigheid en bevoegde rechtbank

16.1. De niet-geldigheid van bepaalde punten uit het contract heeft niet tot gevolg dat het gehele reiscontract daardoor ongeldig wordt.

16.2. De klant kan alleen klacht indienen tegen de klant op diens zetel.

16.3. Voor klachten van de touroperator tegen de klant is de woonplaats van de klant bepalend. . Voor klachten tegen klanten of contractanten van de reisovereenkomst die handelaar, rechtspersoon naar publiek of privaat recht zijn, of van wie de woonplaats of hoofdverblijfplaats in het buitenland ligt, of van wie de woonplaats of hoofdverblijfplaats op het tijdstip van het exploot tot aanvang van de rechtsingang niet bekend is, wordt als bevoegde rechtbank het hoofdkantoor van de reisorganisator overeengekomen.

16.4. Voornoemde bepalingen gelden niet
a) indien en in welke mate uit contractueel niet afdwingbare bepalingen van internationale overeenkomsten, die van toepassing zijn op het reiscontract tussen de klant en de reisorganisator, iets anders ten gunste van de klant bepaalt wordt of
b) indien en voor zover op de reisovereenkomst toepasselijke, niet-wijzigbare bepalingen in de EU-lidstaat waar de klant gevestigd is, voor de klant gunstiger zijn dan de onderstaande bepalingen of de overeenkomstige wettelijke voorschriften.

16.5. De Europese Commissie stelt een platform voor de Online geschillenbeslechting (OG) ter beschikking. Het platform vindt u op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres luidt : info@adrialin.nl.

17. Cruises op motorzeilboten in Kroatië

17.1. Alle door ADRIALIN aangeboden schepen vervullen de voorwaarden van het Kroatische scheepsvaartregister en andere wettelijke voorschriften met betrekking tot hun staat en hun veiligheidsuitrusting. In het belang van de veiligheid kan het bij overmacht, zoals havarie of motorschade, tot veranderingen van het reisprogramma komen, kunnen andere schepen ingezet worden, of kan de dichtst bijgelegen haven aangevaren worden, waarnaar bij wijze van voorzorg gewezen wordt. Eventuele garantieclaims blijven onaangetast.

17.2. Alle deelnemers aan de reis moeten de bevelen van de kapitein en het uitgehangen scheepsreglement volgen. De kapitein behoudt zich anders het recht voor om de gast te verzoeken het schip te verlaten. Alle deelnemers aan de reis zijn eveneens verplicht om bij hun aankomst hun paspoort aan de kapitein te overhandigen.

17.3. Het is niet toegestaan om eigen levensmiddelen en dranken, behalve fruit en gebak, aan boord te brengen.

17.4. De kosten voor beschadigingen aan de inrichting van het schip moeten door de gast gedragen en aan de kapitein betaald worden.

17.5. Bij klachten wendt u zich tot de kapitein.

17.6. Handdoeken moeten zelf meegebracht worden (in de cabines van de categorie A en A+ krijgen de gasten 2 handdoeken per week). Bijkomende handdoeken kunnen aan een supplement van 3,00 Euro (handdoeken) resp. 4,00 Euro (standhanddoeken) gehuurd worden.

17.7. Op basis van bijzondere ankervoorwaarden- en eisen in enkele Kroatische havens gaan de schepen zij aan zij voor anker, zodat de reizigers een kloof tussen de schepen moeten oversteken om aan land te komen. In dit geval moeten de reizigers bij het oversteken zeer voorzichtig zijn en doen ze dit op eigen risico.

17.8. Het deelnemen aan fiets- en wandelprogramma's gebeurt op eigen risico van elke afzonderlijke reiziger. Hij is akkoord, de instructies en beslissingen van de reisleider te volgen. De reisleider behoudt zich het recht voor om de route op basis van slechte weersomstandigheden of op basis van algemene kennis van de groep te wijzigen. De reiziger is volledig verantwoordelijk voor de huurfiets en de uitrusting, die hem ter beschikking wordt gesteld. Hij verplicht zich ertoe om deze in oorspronkelijk staat terug te geven.

18. Bescherming tegen reisannuleringskosten (RRS)

18.1. Indien de klant een ADRIALIN-reiskostenannulering (RRS) kiest dan moeten deze kosten betaald worden wanneer het reiscontract tot stand gekomen is.

18.2.1. Wanneer u de optie reisannuleringskostenbescherming geboekt heeft dan verzaken wij aan de contractueel verschuldigde annuleringskosten (min 20% eigen risico) wanneer de door een deelnemer omwille van de volgende redenen niet aangevat wordt:
a) Overlijden, ernstig ongeval, onverwachte ernstige ziekte of ongewenste reactie als gevolg van vaccinatie van de reisdeelnemer;
b) Schade aan het eigendom van de reisdeelnemer wegens vuur, elementaire gebeurtenissen of strafbare handelingen van derden, indien de schade aanzienlijk is of indien voor de vaststelling van de schade de aanwezigheid van de reisdeelnemer noodzakelijk is;
c) onverwachte beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever wegens bedrijfspecifieke omstandigheden, voor zover daarmee het verlies van de werkplaats van de reisdeelnemer verbonden is;
d) begin van een arbeidsovereenkomst door de reisdeelnemer, voor zover deze bij de boeking van de reis als werkloze ingeschreven was en het arbeidskantoor akkoord gegaan is met de reis;
e) onverwachte oproeping van de reisdeelnemer voor de militaire dienst, burgerlijke dienst of een hiermee verbonden verplichte uitoefening van diensten, voor zover de termijn niet verplaatst kan worden en de reisdeelnemer de terugbetaling van de annuleringskosten niet van een derde kan krijgen;
f) herhaling van niet-geslaagde examens van de reisdeelnemer aan een school of universiteit, wanneer de herhaling dient om een verlengd schoolbezoek of een verlengde studie te vermijden, de reis voor de datum van het niet-geslaagde geboekt werd en de datum voor het herhalingsexamen binnen de geboekte reisperiode valt;
g) zwaar ongeval, onverwachte zware ziekte of onverdraagzaamheid met inentingen van een voor de reis aangemelde hond van de reisdeelnemer.

18.2.2. het voorgaande geldt voor elke medereiziger, die samen met de deelnemer aan de reis de reis evenals de bescherming tegen reisannuleringskosten geboekt heeft.

18.2.3. De onder cijfer a) en b) aangegeven redenen gelden verder wanneer familieleden van de reisdeelnemer of van een gelijkgestelde medereiziger of de personen getroffen zijn die niet-meereizende minderjarigen of steunbehoevende familieleden in plaats van de reisdeelnemer of ingesloten medereiziger verzorgen. Indien meer dan 4 personen samen een reis geboekt hebben dan geldt de reiskostenannuleringsverzekering alleen voor die reisdeelnemers of ingesloten medereizigers wiens familieleden of verzorgende personen getroffen zijn.

18.3. De reisdeelnemer en elke medereiziger is verplicht,
a) Na begin van de reden voor de ontbinding van de reis de reis onmiddellijk te annuleren om de annuleringskosten zo laag mogelijk te houden;
b) een ernstig ongeval, onverwachte ernstige ziekte en ongewenste reacties als gevolg van vaccinatie door een medisch attest, psychiatrische ziektes door een attest van een psychiatrische specialist, overlijden door een overlijdensakte bewezen worden. Op verzoek moet een attest door een specialist en een arbeidsongeschiktheidsattest voorgelegd worden en moet de reisongeschiktheid wegens een ernstig ongeval of een onverwachte ernstige ziekte door een advies van een specialist bevestigd worden. De onderzoekende artsen moeten hiervoor van hun zwijgplicht ontheven worden;
c) bij jobverlies de ontslagbrief van de werkgever voorgelegd worden;
d) bij begin van een arbeidsovereenkomst een bevestiging van het arbeidskantoor betreffende de toestemming van de te annuleren reis voorgelegd worden;
e) alles vermeden worden wat tot een onnodige verhoging van de kosten zou kunnen leiden;
f) Schadeclaims tegen derden ten bedrage van de annuleringskosten aan de aanbieder af te staan.

18.4. Wanneer een reisdeelnemer of een ingesloten medereiziger een van deze plichten schendt dan vervalt de reiskostenannuleringsverzekering. Dit geldt niet wanneer de reisdeelnemer of de ingesloten medereiziger bewijst dat hij noch opzettelijk noch grof nalatig gehandeld heeft en de schending van de plicht geen causaal effect op de omvang van de annuleringskosten gehad heeft.

18.5. Het door de reisdeelnemer of de ingesloten medereiziger te dragen eigen risico bedraagt, afhankelijk van het geval van reiskostenannulering, 20 % van de schade die terugbetaald kan worden.

19. Adrialin-Plus-pakket

19.1. Het Adrialin-Plus-pakket is een reisprestatie waarmee u op uw vakantie extra verzekerd bent en u uw reis heel eenvoudig kan plannen en beheren.

19.2. Wij staan u bij met raad en ondersteuning: Bij alle vragen en bezorgdheden die u hebt over uw reis en daarnaast over de omstandigheden en aanbiedingen op uw vakantieplaats. Onze gekwalificeerde medewerkers geven u advies en helpen u graag verder.

19.3. Het nummer van uw reisbegeleiding ter plekke in uw taal vindt u op uw reisvoucher.

19.4. In onze uitvoerige reisgids vindt u alle reisinfo over uw bestemming: omtrent land, regio‘s en dorpen. Daar vindt u ook aanbevelingen voor excursies, bezienswaardigheden, enz. Gegevens over klimaat en reisweer staan eveneens ter beschikking.

19.5. Bovendien staat voor onze klanten een digitaal overzicht van alle klantendocumenten ter beschikking: Boekingsbevestiging, reisvoucher, e.a.

19.6. Veiligheid komt bij ons bovendien op de eerste plaats. Daarom hebben we een ADRIALIN-crisismanagement voor u opgericht.

19.7. Bovendien bieden we een tolkhotline aan voor onze klanten, die u in verband met de bij ons geboekte reis kunt gebruiken.

19.8. Bij ons bent u bij experts: Advies en begeleiding voor, tijdens en na uw reis behoren bij ons tot de service.

Superieure kwaliteit

Ontspan u net als duizenden andere tevreden klanten ...

ZORGELOOS reizen

 • ook begeleiding tijdens uw vakantie
 • Prijsgarantie
 • Duizenden tevreden gasten

€50-VOORDELIGER-GARANTIE

Meer info

Lid van

 • Adrialin is lid van RDA
 • Adrialin is lid van verschillende organisaties van reisbureaus en touroperators.

In samenwerking met

 • Adrialin is partner van de Kroatische toerismecentrale

Veilige betaling via

 Overschrijving en volgende betalingswijzen:
PayPal, Debetnota, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin wereldwijd

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE